Октомврийска сутрин/ October Morning

Резултат с изображение за autumn


В един студен
есенен ден,
когато всеки бе отегчен
небето се намръщи
и ме затвори вкъщи.
Но аз си казах: ”Откъде накъде
ще сме роби на сърдитото небе?
Хайде, всички ставайте от сън,
излизаме навън„
А там – златни листи,
росни капки сребристи,
дървета големи
с красиви премени
и смели птички,
оставени самички
от своите сестрички.
И стана чудо –
духна вятърът лудо,
облаците хукнаха във вихрен бяг,


а небето синьо показа се пак.

Коментари