#LoveWriting

Тъй като след писането е второто ми по важност хоби, няма как да не споделя историите, стихотворенията и новелата си (стига да доживея да я довърша). Бих приела всеки съвет, защото пиша сериозно едва от две години.

Writing is my almost best hobby, so here I'm going to share my stories, my poems and my novella (if I'm alive to end it). I would get every advise, because I've written seriously only the last two years.

Читателски неволи

#No Title

Огненият кристал #1

Огненият кристал #2

Огненият кристал #3

Красотата

Бягството #1

Бягството #2

сянката

До "Всички"

Октомврийска сутрин

Вяра

Математическата гора

Коледно чудо

Коментари