Птичка в града/ A Bird in the City


В градския център, по главния път,
огромни коли нетърпимо ръмжат
и автобуси, мотори, камиони-
всеки цел непозната и тайнствена гони.
Хората също вдигат глъчка голяма,
викат, крещят и начин никакъв няма
да чуеш гласчето на малкото птиче,
край което всички, забързани, тичат.
И въпреки всичкия оглушителен шум,
противно на всеки здравомислещ ум,
то запява свободно,
вдъхновено и гордо,
окрилено с надежда, че спасява цял град
от истински ад.

Коментари