5 въпроса, свързани с християнството/ 5 Questions about Christianity

Здравейте ! По случай Разпети петък ще разсъждавам върху петте най-често задавани въпроса за християнството:

1.     Съществува ли Бог?
Разбира се, това е първият и най-важен въпрос. Много хора смятат, че появата на вселената и дори на самите хора е само игра на случайността. Интересна теория. Но дали е доказуема?
Да започнем от създаването на света - вече е научно потвърдено, че то е причинено от Големия взрив. От минус безкрайност до определен момент преди 13,7 милиарда години се е трупало колосално количество енергия, събрано в частица, по-малка и от атом. Твърди се, че частицата се е взривила, защото в нея се е събрала твърде много енергия. Но тъй като  минус безкрайност плюс 1 е равно на минус безкрайност, събраната по време на Големия взрив енергия е била същата час, ден, година или век преди него. 
Тези факти ясно сочат, че в сътворението има пръст висша сила.
Друга отправна точка, доказваща съществуването на Бог, сме ние самите. Същества, способни да мислят, да чувстват и да създават нови неща - научни изобретения и произведения на изкуството, непостижими за другите форми на живот, не се създават случайно.


2.     Защо се случват лоши неща?
Резултат с изображение за bible quotes about bad things in life
След като има Бог, Който обича хората толкова, че Се е пожертвал за тях, логичният въпрос е: защо ги оставя да страдат? Ако за Него няма нищо невъзможно, не може ли за един миг да унищожи глада, болестите, войните и природните бедствия, да направи всички хора добри? Има няколко причини отговорът да е "не":
Първо, светът е изграден на принципа на свободната воля: всеки има право да сее каквото иска... но каквото посее, това ще пожъне. Макар че Бог, Който обича всички хора еднакво, иска всеки един от тях да се спаси, това не може да стане, без и те да го желаят. А без Неговата помощ хората са склонни да допускат грешки, много от които вредят не само на тях.
Второ, от момента, в който Адам и Ева са изгонени от Рая, земният живот на хората протича в сърцето на битката между доброто и злото. А една битка винаги взима жертви. Внимавайте обаче на чия страна се биете, защото борбата продължава един човешки живот, ала всеки носи последствията от нея до края на вечността (и то ако има такъв).

3.     Как трябва да постъпваме, за да бъдем праведни?
След като вече сме повярвали в Бог и не  Му се сърдим за съществуването на злото, започваме да се питаме дали сме достатъчно добри християни и ако  не, как да станем такива. Отсега ви казвам: ако се опитвате да стигнете до Бог чрез добри дела, нищо няма да излезе. Ако често ви е трудно да отговаряте собствените си стандарти, то колко по-високи са стандартите на Господ, Който е съвършен!   Връзката е обратна: ако предадете живота си в Неговите ръце, ще правите благородни дела от само себе си. И то много по-велики и от най-смелите ви мечти!
Почакайте... "велики" ли казах току-що? Приемете моите искрени извинения. Велики дела всеки иска да прави. Но обикновено Бог не иска това от нас.
Всеки е пратен със своя собствена мисия на земята - мисия, различна от тази на всеки друг, съобразена с дадения човек.
Семейството е важно за вас? Бъдете добри партньори и родители - възпитайте достойни хора. Имате заложби за дадено изкуство или наука? Използвайте ги за възхвала на Бог. Работите в областта на политиката, журналистиката или икономиката? Направете света по-добър чрез властта си.
Най-общо казано - бъдете праведни във всекидневния си живот. Не на всекиго е писано да проповядва в езическа страна и да умре заради вярата си. А ако се опитате да правите нещо, което не е за вас, няма да сте доволни от резултата.

4.     Бог наказва ли?
Ами ако се отклоним от правия път? Тогава какво следва? Ще бъдем прокълнати завинаги? Никога повече няма да бъдем допуснати в Божието царство? Доста новозаветни цитати ни казват точно обратното:
Матей 18:22 - Не ти казвам да прощаваш до седем пъти, а до седемдесет пъти по седем.
Псалм 103: 11-12 - Защото колкото е високо небето от земята, толкова голяма е милостта Му към тези, които се боят от Него.
Лука 15:7 - Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, отколкото за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние.

5.     Икони, традиции, църкви – имат ли значение?
Свързано изображение
Кой знае защо, много хора вярват, че ако спазват стриктно всички традиции, ходят на  църква и постят редовно, мястото им в Рая е резервирано. Но Библията отново опровергава това:
Матей 6:5-6 - И когато се молите, не бъдете като лицемерите; защото те обичат да се молят, стоящи по синагогите и по улиците; истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като затвориш вратата, помоли се на своя отец, Който е в тайно; и Той, Който е в тайно, ще ти въздаде наяве.
С други думи - за Бог не е важно нищо земно, а само душата на човека.

Довиждане, soldiers of the Cross!

Коментари