Back to school #1: 15 кратки съвета за учене

Изображение: „Best 25+ Funny school work ideas on Pinterest | Funny school ...“

Наближава вече денят, в който въображаемият меч в ръката ти ще бъде заменен от съвсем реална химикалка; книгите, разказващи за измислени светове – от учебници, разучаващи съвсем реални такива.

Да, наближава денят, в който химикалите на учителите ще се обагрят в кръвта на невинни деца, в който ще бъде унищожено всичко хубаво на този свят, а злото ще властва над света.

Е, успях ли да те изплаша? Спокойно, написах това горе само с тази цел.

Всъщност самото учене съвсем не е толкова ужасно – дори е приятно, ако игнорираш идиотите в класа си и сбърканата образователна система. И ако следваш съветите долу...;-)

Вдъхновение

1.     Кой е казал, че трябва задължително да учиш на бюро и в стая? Легни на пода, ако искаш, направи си чай, покани приятели, може дори да седнеш на пейка в близкия парк. Важното е да си в приятна за теб обстановка.
2.     Купи си цветни химикали, текст маркери, органайзери, листчета за бележки, хубави тетрадки или каквото ти душа иска. Повярвай ми, канцеларските материали правят ученето не само подредено и красиво, но и приятно!
3.     Измисли си подходяща награда – шоколад, нова дреха или разходка.

Организация

4.     Трупай от едната си страна свършените домашни, а от другата – несвършените. Така, като гледаш как работата ти постепенно намалява, ще се стимулираш да продължаваш още по-съсредоточено.
5.     Прави всекидневен и дългосрочен списък със задачи. Нека точките в тях да са бързи за свършване, за да можеш да задраскваш постоянно. Това също стимулира.
6.     Прави си кратки почивки и не се преработвай. Чувала съм за хора, които са се побърквали от много учене!
7.     Пиши домашните си красиво и старателно. Така ще се радваш на добре свършена работа.
8.     Не оставяй ученето за последния момент, защото не е приятно да откриеш, че имаш да изучиш целия учебник по история в 23:00 часа в неделя, нали?
9.     Преди да назубриш нещо, се опитай да го разбереш. Така ще го запомниш по-добре.
10.                        Нещата, които просто трябва да назубриш – като думи по език или дати по история, гледай, без да четеш съзнателно – не знам защо, но това е много ефективно.

#Емоции

11.                        Никога не започвай да учиш, когато си ядосан/а, тъжен/а или ти е скучно. Така душевното ти състояние ще се отрази върху работата.
12.                        Не се разсейвай. Това само ще удължи работата ти.
13.                        Мисли за шестицата, която ще получиш, ако си научиш урока. Не за забележката, която ще получиш иначе!
14.                        Когато учиш думи по който и да е чужд език, си представяй всяка дума. Например при chocolate, adventure и fashion има много да си представяш.
15.                        Намери подходящ за теб начин за релаксиране. Никоя работа няма да е добре свършена, ако си стресиран/а.

Това е всичко. Пожелавам ти късмет през годината. Ще ти е нужен😼

The day, when the imaginary sword in your hand is going to be replaced by a really real pen and the books, telling about fictional stuff - by schoolbooks, informing about actual one, is approaching.

Yes, the day, when the teachers' pens will become red with the blood of innoncent children, when all the good things will be destroyed, is near.

Could I scare you? Calm down, that was the only purpose I wrote the text up to now.

Actually, school is not too bad, if you ignore the f**king education system and your dumbfounded classmates. And if you follow the tips below...


Inspiritation

 •      Who said you have to study alone near your desk? Invite your friends, drink a cup of tea, even go to the nearby park. You can do literally what's pleasant to you.
 •     Buy colorful pens, text markers, cool notebooks and whatever you want. Believe me, stationery makes studying not just beautiful but pleasant!
 •     Give yourself a worthy present – a huge bar of chocolate, a new book, a walk.


Organization

 •     Put your unfinished homework on the left and the finished – on the right or opposite. So, while seeing your work reducing, you'll have a stimulus to keep going harder.
 • Make an everyday and a longtime task list. Every point should be quick to finish. That also helps.
 • Take  short breaks and don’t work too much. I've heard about people who became mad because of extremely hard studying!
 • Write nicely and clearly. You'll be pleased to see your well-done work!
 • Study your lessons and do your homework on time. It's very stressful doing that during the small hours on Sunday, isn’t it?
 • Before swotting a fact, try to understand it.
 • There are things you just have to swot – like history dates or foreign language words. Just look at them without reading (you can write them down on sticky notes and stick them on your wall). That works!

#Emotions
 •   Never start studying, when youre angry, upset or depressed. Your mood reflects on your work.
 •     Don’t distract. That makes your work longer.
 •     Think of the sixth you can get, if you learn hard. Not of the second you can get otherwise!
 •     While learning foreign language words, imagine every word.
 •     Find a fitting way for relaxing. No work you do when you are stressed is successful.
That was all for today. I wish you a successful school year!

Коментари